Project information

Hodnocení střelecké výkonnosti na základě vybraných aspektů fyzického zatížení (Hodnocení střelby v biatlonu)

Project Identification
MUNI/A/1117/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt navazuje na problematiku výzkumu střeleckého výkonu v biatlonu. Cílem projektu je porovnání stability střelecké polohy a stability zbraně v různých intenzitách fyzické zátěže s využitím stabilometrické plošiny, tříosého akcelerometru, střeleckého trenažeru SCATT a sporttesteru. Projekt má přímou návaznost na specifický výzkum MUNI/A/1455/2015, Optimalizace střelecké výkonnosti na základě vybraných aspektů fyzického zatížení. Tento výzkum potvrdil předpoklad, že vyšší intenzita zátěže má negativní vliv jak na stabilitu střelecké polohy vstoje, tak stabilitu zbraně a střeleckou úspěšnost. Výzkumný soubor tvoří sportovci z biatlonových sportovních tréninkových center mládeže a reprezentanti ČR. Zkoumání bude probíhat ve stejné podobě jako v předchozím výzkumu se sledováním dlouhodobého vývoje dříve testovaných sportovců, rozšířeno bude o data ze spouště zbraně a měření v terénu, tedy přímo na biatlonové střelnici. Výsledky budou prezentovány na mezinárodní konferenci a v odborném periodiku.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info