Project information

Dynamika změn krevních nitrátů a nitritů po požití šťávy z červené řepy

Project Identification
MUNI/A/0977/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Projekt bude sloužit jako pilotní studie pro dizertační výzkum - Vliv dietních nitrátů na účinnost svalové práce (požití koncentrátu šťávy z červené řepy a následný vliv na sportovní výkonnost). Pilotní studie bude zahrnovat otestování skupiny 3-5 lidí v průběhu čtyřdenního užívání koncentrátu šťávy z červené řepy. Cílem testování bude zjistit dynamiku změn v hladinách krevních nitrátů a nitritů po požití různého množství koncentrátu (70 ml a 140 ml). Celá skupina tedy projde dvojím testováním - 4 dny při konzumaci 70 ml a 4 dny při konzumaci 140 ml s přestávkou mezi jednotlivými bloky. Výsledky budou klíčové v nastavení správné metodiky disertačního výzkumu s cílem zajistit maximální efektivitu užívání tohoto suplementu, jež může mít pozitivní vliv na sportovní výkonnost, krevní tlak a domníváme se, že i na variabilitu srdeční frekvence.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info