Project information

Význam genu TNFRSF9 pro fenotyp buněk karcinomu prsu

Project Identification
MUNI/C/1433/2017
Project Period
2/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Jednou ze základních vlastností nádorových buněk je schopnost vytváření metastáz. Metastázy jsou znakem pokročilého nádorového onemocnění a výrazně zvyšují mortalitu pacientů. U metastatických buněk karcinomu prsu byla zjištěna zvýšená exprese genu TNFRSF9, a proto je považován za potenciální gen napomáhající vytváření sekundárních nádorů. Cílem tohoto projektu je objasnění funkce genu TNFRSF9 v myších buňkách karcinomu prsu, a to zejména ve spojitosti s diseminací nádoru.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info