Project information

Uplatňování mezipředmětové spolupráce v terénní výuce (UTer)

Project Identification
MUNI/A/1190/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt navazuje na předchozí projekty specifického výzkumu realizovaného na KGE PdF MU s cílem vytvoření konceptuálního a systémového rámce pro řešená témata dizertačních prací v oboru Didaktika geografie a Pedagogika. Předkládaný projekt si klade za cíl analyzovat uplatňování mezipředmětové spolupráce v terénní výuce se zaměřením na vyučovací předměty zeměpis a přírodopis v integraci s tělesnou výchovou a výchovou ke zdraví a k aktivnímu občanství. Výchozím předpokladem výzkumného týmu je, že mezipředmětová spolupráce se nedaří z důvodu řady bariér, obdobně jako terénní výuka, na základních školách zcela realizovat. Cílem projektu je analýza připravenosti studentů učitelství na realizaci mezipředmětové výuky v terénní výuce, implementace mezipředmětové výuky na základních školách vč. identifikace bariér její implementace a dopadů na žáky ZŠ.

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info