Project information
Vývojové tendence německého jazyka a německé literatury se zahrnutím česko-německé problematiky a archivní práce a s přesahem k nordistickým a nederlandistickým aspektům (Vývojové tendence)

Projekt specifického výzkumu Vývojové tendence německého jazyka a německé literatury se zahrnutím česko-nemecké problematiky, archivní práce a s přesahem k nordistickým a nederlandistickým aspektům je zaměřen na zkvalitnění témat, která jsou řešena na ÚGNN FF MU ve stávajících disertačních a magisterských pracích. Jeho cílem je posílení a smysluplné naplnění projektových aktivit magisterských studentů, zvýšení konkurenceschopnosti absolventů ÚGNN, začlenění doktorandských studentů do širších doktorandsko-badatelských struktur a programů, jakož i posílení mezinárodního rozměru doktorského studia na ÚGNN.

Publications

Total number of publications: 49


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info