Project information

Design Thinking Action Lab 2018: informační ekologie a společenská odpovědnost

Project Identification
MUNI/A/1013/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Proměna knihoven z půjčoven knih na živá vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra je celosvětový trend. Je to hledání smyslu a role knihoven v digitální době.

Registrovaných čtenářů ubývá. Poptávka po informacích se však nezmenšuje, jen se mění.

Některé knihovny to vnímají jako součást svého poslání zajišťovat rovný přístup k informacím. Uvědomují si, že lidé v různých životních situacích mají různé informační potřeby. Využívají toho, že jsou neutrálním a bezpečným veřejným prostorem pro všechny bez rozdílu.

Některé knihovny nové služby či akce přímo organizují. Některé pro ně poskytují zázemí a podporují propojování. Některé knihovny jsou dějištěm, některé prostředníkem. Někde je to součást strategie. Někde to stojí a padá na lidech. Někde to má podobu ucelené koncepce. Někde to jsou náhodné akce.

Design Thinking Action Lab je projekt, kterým chceme knihovny (další instituce) podpořit v proměně na komunitní a informační centra.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info