Project information

Monitoring expozice cytotoxickým léčivům u pracovníků ve zdravotnictví a rodinných příslušníků onkologických pacientů, analýza rizik, zpracování doporučených postupů

Project Identification
NV18-09-00188
Project Period
5/2018 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Projekt prostuduje doposud přehlíženou ale prioritní oblast veřejného a pracovního zdraví - tj. výskyt a hladiny cytostatik v prostředích s onkologickými pacienty se zaměřením na (i) domácnosti a rodinné příslušníky pacientů a (ii) oddělení aplikace cytostatik v malých nemocnicích. Projekt vyvine nové detekční postupy a metody, zhodnotí míru rizik pro exponované osoby (rodinní příslušníci včetně dětí, pracovníci ve zdravotnictví) a připraví návrhy hygienických limitů pro kontaminaci, preventivních a nápravných opatření, standardizovaných protokolů a postupů, které omezí související zdravotní rizika.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info