Project information

LF - Příspěvek na IP 2108

Project Identification
ROZV/24/LF/2018
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Příspěvek IP 2018 k realizaci strategických cílů stanovených v Institucionálním plánu MU na léta 2016-2018.

Publications

Total number of publications: 51


Previous 1 2 3 4 5 6 Next