Project information

PdF - Příspěvek na IP 2018

Project Identification
ROZV/24/PdF/2018
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Příspěvek IP 2018 k realizaci strategických cílů stanovených v Institucionálním plánu MU na léta 2016-2018.