Project information

Sedimentární pánve Českého masívu a Západních Karpat (SEPM)

Project Identification
MUNI/A/0176/2018
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je orientován na hodnocení vzniku a vývoje sedimentárních pánví z pohledu řady geologických specializací (sedimentologie, sedimentární petrografie, paleontologie, strukturní geologie, geochemie,..) především v rámci Českého masívu a Západních Karpat s přesahem ke srovnatelným sedimentárním jednotkám ve světě.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info