Project information

Návrh systému indikátorů včasného varování pro možné krizové situace na Balkáně

Project Identification
OWMASUN201802 (kod CEP: OWMASUN201802)
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Defence of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Tento projekt je zaměřen na analýzu krizového vývoje na Balkáně a na vytváření souhrnného systému důležitých indikátorů včasného varování vývoje bezpečnostních rizik a hrozeb v tomto regionu (mimo jiné vnitrostátní a mezistátní konflikty, terorismus, extremismus, hybridní kampaně, organizovaný zločin apod.). Tento systém slouží pro účely lepšího pochopení situace na Balkáně z hlediska rozhodovacích procesů v bezpečnostní a obranné politice České republiky. Důležitou součástí projektu jsou případové studie.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info