Project information

Project information
Genetické skóre v predikci rizika diabetu a jeho komplikací

Project Identification
NV18-01-00046
Project Period
5/2018 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Clinical and Experimental Medicine Prague

Projekt spojuje několik cílů vyhlášeného programu. Získané výsledky mohou pomoci včas detekovat jedince ohrožené výskytem diabetu druhého typu, jako závažného zdravotního problému ČR. Na rozsáhlých a representativně vybraných skupinách české populace (2500 kontrolních zdravých jedinců ze studie post-MONICA, 1400 pacientů s T2DM, 1500 jedinců s T1DM, 650 případů s gestačním diabetem a zdravých těhotných) budeme analyzovat 20 genetických variant a jejich vztah k rozvoji T2DM/GDM. Primárními výsledky budou vztahy mezi sledovanými genotypy a i/ rizikem vzniku diabetu ii/ genetickým skóre a rizikem rozvoje T2DM/GDM a s iii/ rizikem rozvoje zdravotních komplikací diabetu 1. a 2. typu, jako neuropatií a nefropatií. Cca 80% DNA vzorků, které plánujeme vyšetřit, je již dostupných ve stávajících biobankách. Primárními výsledky budou publikace v impaktovaných časopisech. Prioritou studie je integrace získaných výsledků do algoritmů pro budoucí rutinní klinické využití těchto vyšetření pro odhad rizika vzniku T2DM/GDM a vzniku chronických komplikací diabetu.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info