Project information

Občanský průkaz 4.0

Investor logo
Project Identification
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008154
Project Period
6/2018 - 11/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
University Hradec Králové
Palacký University, Olomouc
Centre for the Study of Democracy and Culture

Cílem projektu je podpořit aktivní zapojení žáků SŠ do rozhodovacích procesů a do ovlivňování společenského a demokratického života. V rámci projektu budou vytvořeny a ověřeny programy pro pedagogy a žáky SŠ, které povedou k rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu. Projekt se zaměřuje zejména na budování hodnot lidské důstojnosti a lidských práv, hodnot demokracie a právního státu, občanského postoje, dovednosti spolupráce, dovednosti řešit problémy a kritické pochopení světa.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info