Project information

Progresivní vedení univerzity - 2018

Project Identification
25-ČRA18- 01_01
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Czech Development Agency
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Na podzim 2014 byla v souvislosti s novým vysokoškolským zákonem zahájena fundamentální transformace vysokého školství na Ukrajině s cílem jej zkvalitnit a přiblížit evropskému vzdělávacímu prostoru. Tempo implementace reforem však není na všech univerzitách stejné a zejména regionální univerzity nedisponují dostatkem mezinárodních kontaktů a know-how efektivního univerzitního managementu.
Větší internacionalizace a důraz na hodnocení kvality přispějí k zvýšení efektivity řízení ukrajinských univerzit a napomohou k rozvoji mezinárodních kontaktů, které tyto tendence dále posílí.
Masarykova univerzita ve spolupráci s Ukrajinským svazem rektorů vysokých škol a podporou ukrajinského Ministerstva školství a vědy připravila intenzivní školení pro 75 zástupců středního managementu z 25 ukrajinských regionálních univerzit, které proběhne ve třech blocích na půdě Masarykovy univerzity. Účastníci školení obdrží prezentace a metodické materiály k jednotlivým problematikám – internacionalizace, vnitřní evaluace a tvorba vzdělávacích programů.
Na závěr projektu se uskuteční kulatý stůl v Kyjevě pro relevantní stakeholdery, kde budou představeny výsledky projektu a zajištění ohledně řízení ukrajinských univerzit a diskutovány další perspektivy spolupráce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info