Project information

Studium degradačních produktů bilirubinu vznikajících při fototerapii novorozenecké žloutenky

Project Identification
NV18-07-00342
Project Period
5/2018 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
General Teaching Hospital Praha

Fototerapie je standardním léčebným postupem u zavážné novorozenecké žloutenky. Tato léčba však může být doprovázena závažnými zdravotními dopady, které zahrnují zvýšení celkové mortality, zvýšený výskyt některých nádorových onemocnění, diabetu mellitu 1. typu, obzvláště u novorozenců s velmi nízkou porodní hmotností. I přes široké používání fototerapie v klinické neonatologii je velmi málo známo o biologických účincích oxidačních produktů bilirubinu, které vznikají během fototerapie novorozenecké žloutenky, a zcela chybí studie, které by se systematicky zabývaly celým procesem fotooxidace bilirubinu. Všechny tyto aspekty přitom mohou vysvětlit pozorované nežádoucí účinky fototerapie. Cílem předkládaného projektu je tedy systematické studium procesu fotooxidace bilirubinu za použití interdisciplinárního přístupu, který kombinuje biologické a chemické vědní obory.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info