Project information

Přenos nanomodifikovaných povrchů implantátů z laboratorních podmínek do medicínské aplikace

Project Identification
MUNI/11/63905/2018
Project Period
5/2018 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Bude ověřováno využití pro výrobu a následné uplatnění v klinické praxi s ohledem na proveditelnost, stabilitu a jednotné dobře definované mechanické vlastnosti vstupního materiálu opracovaného nanotrubičkami. V projektu budeme ověřovat homogenitu pokrytí s ohledem na sériovou výrobu, tedy spolehlivou opakovatelnost homogenního pokrytí velké plochy povrchu kovu. Následně budou testovány zejména mechanické vlastnosti nanotrubiček, jejich stabilita vůči tlaku, tahu a opotřebení. U slitin NiTi také vliv na elastické vlastnosti materiálu a současně mechanická stabilita za těchto vlastností.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info