Project information

Nízkoteplotní úprava perovskitových vrstev plazmatem

Project Identification
MUNI/E/0583/2018
Project Period
5/2018 - 4/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cieľom tejto žiadosti je dokončenie a rozšírenie pripravovanej publikácie s názvom „Low temperature ambient air plasma treatment of mixed halide perovskite films“, ktorú plánujeme zaslať do časopisu ACS Applied Materials and Interfaces s impakt faktorom 7.5 (Q1 v Material Science and Interdisciplinary, Q1 v Nanoscience & Nanotechnology, podľa WoS 30.4.2018). Perovskitové vrstvy (Lead Halide Perovskites) patria medzi nové typy materiálov používaných v solárnych článkoch tretej generácie. Takéto solárne články nie sú komercializované, avšak výskumné aktivity v tomto smere celosvetovo expandujú, o čom svedčia aj časté publikácie s touto témou v časopisoch Science a Nature. K dokončeniu výsledkov a ich umiestneniu do špičkových časopisov by nám výrazne pomohol grant MU.