Project information

Vliv vnitřní motorické imaginace na úroveň maximální síly svalové kontrakce flexorů prstů na rukou. (IMI)

Project Identification
MUNI/51/12/2018
Project Period
6/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Cílem projektu je změřit míru vlivu vnitřní motorické imaginace na rozvoj maximální síly izometrické svalové kontrakce u skupiny svalů flexorů prstů na ruce. Tento vliv bude měřen dvojím způsobem, fyzicky a mentálně. Z hlediska fyzického bude projev síly měřen průběžně za pomocí stisku ručního dynamometru. Mentálně se bude měřit úroveň a možná změna intenzity zapojení těch center v mozkové kůře, která souvisejí s konkrétním motorickým úkonem. K tomuto měření bude využito mozkové zobrazovací metody fMRI neboli funkční magnetické rezonance. Práce bude rovněž obsahovat detailní popis nauky metody vnitřní motorické imaginace.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info