Project information
Preclinical Progression of New Organic Compounds with Targeted Biological Activity (Preclinprogress)

Investor logo
Project Identification
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007381 (kod CEP: EF16_025/0007381)
Project Period
8/2018 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt reaguje na velké společenské téma – na nárůst počtu onemocnění onkologického a kardiologického typu, respektive na problém léčby těchto onemocnění, pro která dosud neexistuje dostatečně účinná terapie a představuje pokračování a extenzi dosud provedených aktivit v oblasti základního výzkumu, v jejichž rámci se žadateli podařilo identifikovat několik nových tříd organických sloučenin s atraktivní, v některých případech unikátní biologickou aktivitou s potenciálem vykázat terapeutickou účinnost při minimálních nežádoucích vedlejších účincích. Náplní projektu je preklinická progrese sloučenin mimo rámec základního výzkumu, tzn. příprava dostatečně širokého setu sloučenin v rámci jednotlivých tříd a zejména důkladné testování jejich biologických a obzvláště farmakologických vlastností, včetně in vivo studií. Výsledkem projektu jsou identifikované sloučeniny, které mají natolik atraktivní, dostatečně charakterizovaný, biologický a farmakologický profil, aby mohly být reálně nabídnuty inovativním farmaceutickým firmám s cílem identifikovat v relativně krátkém časovém rámci jednotlivé kandidátní sloučeniny pro klinická testování a dopracovat je do účinného produktu, který bude komercializován.

Publications

Total number of publications: 63


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info