Project information

SP007-U-17: „Selected Stories by Xiao Hong“ Publication Subsidy Gran

Project Identification
Foundation SP007- U-17
Project Period
7/2018 - 6/2019
Investor / Pogramme / Project type
Foundation/Fund - foreign
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Antologie próz od spisovatelky Xiao Hong (1911-42), sestavila, přeložila do češtiny a doslov (studii) s názvem „Xiao Hong a její smutné povídky“ napsala L. Olivová. Vyšlo v nakladatelství Verzone, Praha, v ediční řadě Sin (nová čínská literatura). Žádné dílo této významné autorky dosud v češtině nevyšlo, ani studie o ní.