Project information

Inovativní technologie recyklace popelů a strusek (IRAS)

Investor logo
Project Identification
ATCZ183
Project Period
9/2018 - 8/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
Other Investors
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Universität für Bodenkultur Wien
K1-MET GmbH
Energetická agentura Vysočiny

Rostoucí závislost Rakouska a České republiky na dovozu surovin výrazně poukazuje na konečnost některých z nich. Cenové výkyvy vedou kromě toho k nevypočitatelné situaci na trhu se surovinami. Proto má vývoj alternativních koncepcí rozhodující význam pro dlouhodobou hospodářskou stabilitu, aby se zajistilo zásobování kritickými surovinami, jako jsou kovy, o jejichž zpracování se v tomto projektu jedná. Významné zdroje druhotných surovin představují popely a strusky. Hlavním cílem projektu IRAS je vývoj nového biometalurgického procesu, který umožní inovativní, ekologické a energeticky nenáročné získávání těžkých kovů z druhotných surovin. Za tímto účelem se budou kovy uvolňovat z pevné matrice pomocí extrémofilních bakterií a oddělovat pomocí bioelektrochemického procesu. Přímou vazbu obou těchto biotechnologických procesů lze považovat za základ inovace v tomto projektu. Výsledky jsou zajímavé pro odvětví likvidace odpadů a hutnictví a ocelářství a přispívají k úspoře zdrojů.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info