Project information

Týden pro profesní orientaci II

Project Identification
83p6
Project Period
10/2018 - 6/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
University of Vienna

V návaznosti na úspěšný projekt „Berufsorientierungswoche: Sprachliche Orte / Projektový týden: Místo pro němčinu“ společně připraví čeští a rakouští studenti němčiny projektový týden pro profesní orientaci žáků českých gymnázií a uskuteční jej tentokrát na dvou českých gymnáziích. V druhé pilotní fázi se zaměříme na ústní komunikaci v cizím jazyce a také na možnosti užší spolupráce mezi univerzitami, gymnázii a externími institucemi. Cíle jsou (1) pro žáky: zmapování možností využití němčiny v lokálním pracovním kontextu; (2) pro studenty: získání zkušeností s projektovou výukou ve školním prostředí, absolvování uznatelné praxe a (3) posílení pozitivního profilu zúčastněných univerzit díky spolupráci se školami a institucemi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info