Project information

Efektivní marketing jako nástroj konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje neziskových organizací poskytujících sociální služby (Emanno)

Investor logo
Project Identification
TL02000055
Project Period
1/2019 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
University of West Bohemia in Pilsen
SANEK Ponte, z. s.

Cílem projektu je tvorba funkčního marketingového nástroje konkurenceschopnosti a udržitelnosti pro nestátní neziskové organizace se zohledněním
vývojových trendů v oblasti neziskového sektoru. Záměrem je spojit úsilí relevantních vědních disciplín a pokusit se jej nabídnout nestátní neziskové organizaci (NNO), která má diverzifikované financování se sníženou závislostí na veřejných zdrojích od roku 2020. Po roce 2020 po ukončení projektu budou moci NNO metodiku úspěšně aplikovat.