Project information

BACH: Vývoj Testů školních dovedností (BACH)

Investor logo
Project Identification
TL02000268
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Propsyco, s.r.o.

Během projektu dokončíme vývoj Testů školních dovedností (BACH). Celá baterie bude obsahovat přibližně 30 subtestů standardizovaných ve věkových skupinách 5-22 a 60-80 let. V mladší kohortě proběhne rovněž konormace s baterií kognitivních schopností WJ IV COG; ve starší kohortě budou nově vytvořeny normy pro paměťovou baterii TOMAL 2 (které dosud chybí) a konormace obou testů. Kromě vytvoření reprezentativního normalizačního vzorku proběhne i sběr dat v klinických populacích pro ověření kriteriální validity. Očekáváme, že aplikace standardizovaného testu včetně příslušné konormace zkvalitní diagnostiku specifických poruch učení, příčin školní neúspěšnosti, kariérní volby u dětí a adolescentů, případně pak paměťových deficitů u seniorů. Po dokončení bude test zařazen do komerční distribuce.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info