Informace o projektu

Informace o projektu
BACH: Vývoj Testů školních dovedností (BACH)

Logo poskytovatele
Kód projektu
TL02000268
Období řešení
1/2019 - 12/2022
Investor / Programový rámec / typ projektu
Technologická agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Klíčová slova
testy školních dovedností; achievementové testy; psychologická diagnostika; speciálně-pedagogická diagnostika; specifické poruchy učení; ADHD; školní neúspěšnost; deprese; demence; CHC teorie inteligence; Raschův model; konormace
Spolupracující organizace
Propsyco, s.r.o.

Během projektu dokončíme vývoj Testů školních dovedností (BACH). Celá baterie bude obsahovat přibližně 30 subtestů standardizovaných ve věkových skupinách 5-22 a 60-80 let. V mladší kohortě proběhne rovněž konormace s baterií kognitivních schopností WJ IV COG; ve starší kohortě budou nově vytvořeny normy pro paměťovou baterii TOMAL 2 (které dosud chybí) a konormace obou testů. Kromě vytvoření reprezentativního normalizačního vzorku proběhne i sběr dat v klinických populacích pro ověření kriteriální validity. Očekáváme, že aplikace standardizovaného testu včetně příslušné konormace zkvalitní diagnostiku specifických poruch učení, příčin školní neúspěšnosti, kariérní volby u dětí a adolescentů, případně pak paměťových deficitů u seniorů. Po dokončení bude test zařazen do komerční distribuce.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  1 – Konec chudoby Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info