Project information

Spolupráce při adaptacích na změnu klimatu v klíčových lesnických a zemědělských oblastech

Investor logo
Project Identification
TL02000431
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Ministry of Environment of the CR
Research Institute of Ornamental Gardening Průhonice
Friends of the Earth Czech Republic
EKOTOXA s.r.o.

Záměrem projektu je pracovat s rozvojem lidského potenciálu v lesnictví a zemědělství ve smyslu šíření povědomí o změně „společenské objednávky“ pro lesnictví a zemědělství v 21. století směrem k oborům zaměřeným na péči o ekosystémové služby. Kritickou podmínkou dosažení záměru je práce s cílovou skupinou lidí pohybujících se v praxi: lesních správců, zemědělců, majitelů pozemků a dalších orgánů lesní a zemědělské správy. Je nutné tyto skupinu veřejnosti propojit s odbornou veřejností a orgány státní správy tak, aby docházelo k oboustrannému toku relevantních informací. Zároveň je nutné v následujících letech, které budou klíčové z hlediska dalšího směřování lesnictví a zemědělství, náležitě informovat zainteresovanou o problémech a možnostech řešení.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info