Project information

Project information
Vývoj multimode sběru dat a zavádění tohoto typu dotazování v oblasti populačního, sociologického a marketingového výzkumu (VýMuS)

Investor logo
Project Identification
TL02000152
Project Period
1/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
FOCUS-Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, spol. s r.o.

Výběrové šetření, jako jeden ze stěžejních způsobů sběru dat v rámci kvantitativního výzkumu, čelí v posledních dvou dekádách - v ČR i zahraničí - problému snižující se návratnosti: Působením faktorů, jakými jsou rozmach různých typů anket a výzkumů, proměna životního stylu či obava ze sdílení osobních údajů, dlouhodobě dochází ke snižování ochoty respondentů účastnit se dotazníkových šetření. Za takových podmínek je stále důležitější věnovat zvýšenou pozornost samotnému návrhu výzkumu, který by měl ve výsledku být pro respondenty přístupnější a atraktivnější a tedy zvyšovat účast. Takováto opatření se ovšem mohou výrazně odrazit ve finanční nákladnosti šetření, například skrze nutnost četnějších upomínek, vyšší zátěž tazatelské sítě nebo nasazení vyšších odměn. Hlavním cílem předkládaného projektu je rozvoj takové techiky sběru dat, která se bude vyznačovat jak vyšší návratností, tak nižšími náklady na realizaci a to při zachování sofistikovaného charakteru šetření a vysoké kvality výsledných dat. Zásadním elementem této snahy je tzv. smíšený mód (multimode) sběru dat, jenž by měl, kromě jiného, adekvátně řešit problém nízké návratnosti v rámci specifických (např. typicky obtížně zastihnutelných) skupin a to mj. i snadnějším a méně nákladným sběrem dat v obecné populaci. V jeho rámci je pak pozornost věnována zvláště výhodám a limitům sběru dat online. Obecnějším přínosem projektu je cílené testování efektivity smíšeného módu, jímž v českém kontextu navazujeme na bádání, které v současné době probíhá v zahraničí (např. v rámci velkých mezinárodních šetření jako GGS, SHARE, nebo ESS). Dopadem je pak formulace efektivních postupů při sběru dat online a metodou multimode, které fungují v ČR a lze je dále aplikovat v široké škále šetření.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  13 – Climate action

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info