Project information

eBCSgen: Softvérová online podpora pre jazyk Biochemického priestoru (eBCSgen)

Project Identification
MUNI/33/05/2018
Project Period
12/2018 - 8/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cieľom projektu je vytvoriť online verziu súčasného nástroja BCSgen, ktorý bude spustený na open-source webovej platforme Galaxy. Funkcionalita online nástroja bude od pôvodného BCSgen rozšírená o možnosť simulácie modelov napísaných v jazyku BCSL a o schopnosť statickej analýzy. Nová verzia BCSgen bude taktiež zabezpečovať výpočty programu na viacerých vláknach súčasne, bude udržateľná vďaka prechodu na novšiu verziu jazyka Python a bude obsahovať textový editor pre jazyk biochemického priestoru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info