Project information

Interaktivní odborné knihy - redefinice elektronického publikování v oblasti non-fikce

Investor logo
Project Identification
TL02000530
Project Period
1/2019 - 10/2020
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc
Nová beseda, z.s.

Chceme vyvíjet úplně nový formát interaktivních knih, jakožto hybridní verzi knižní publikace, která díky originálnímu SW řešení, jež
je navíc adaptovatelné s ohledem na konkrétní vlastnosti rukopisu a možné doprovodné materiály, umožňuje pokročilé způsoby
interaktivity, zahrnující např. přizpůsobení doplňkových textů, (multimediálních) materiálů a odkazů dle preferencí čtenářky,
sledování její cesty textem s evidencí, ke kterým pasážím by se měla/mohla vrátit, kontextově fungující rejstřík, přeuspořádání obsahu
textu dle pro čtenáře prioritních témat, atd. Formát bude čitelný na jakémkoliv zařízení (počítač, čtečka, smartphone). Výsledné SW
řešení bude zpřístupněno dalším nakladatelstvím a dalším subjektům (např. univerzitám), které budou motivovány k tvorbě vlastních
interaktivních knih.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info