Project information
Spektroskopie a mikroskopie chemických látek v ledu pro environmentální a farmaceutické účely

Investor logo
Project Identification
GA19-08239S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Scientific Instruments of the ASCR, v. v. i.

Led je málo prozkoumané reakční médium, které katalyzuje množství procesů a reakcí, některé z nich, jako například bromová exploze a následné ničení ozonové vrstvy, mají velký dopad na životní prostředí. Přírodní led je hostitelem mnohých látek; jejich konkrétní umístění na ledu a chemická identita však nejsou doposud dostatečně objasněny, přestože zásadně ovlivňují jejich (foto)reaktivitu. V projektu chceme zkoumat chování chemických látek na/v ledu pomocí optické spektroskopie a environmentální elektronové mikroskopie. Zejména chceme přispět k porozumění vlivů, které: způsobují poškození proteinů při jejich zamrazení a lyofilizaci, ovlivňují acidobazické chování povrchu ledu z mořské vody, ovlivňují strukturu látek při vitrifikaci pro elektronovou cryo-mikroskopii. Chceme zvýšit porozumění chování nečistot v různých modifikacích ledu, sledovat dynamiku ledových vzorků a ledových květů. Získané informace jsou potřeba např. pro správné parametrizování environmentálních modelů pro osudy přírodních látek na ledu, předpovědi chování komet či bezztrátové mrazení enzymů.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info