Project information

Project information
Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení

Investor logo
Project Identification
GA19-10694S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of South Bohemia České Budějovice

V reakci na ekonomickou krizi a prohlubující se environmentální problémy začala být v ekonomické a společenskovědní literatuře věnována velká pozornost ekonomice sdílení a samozásobitelství. V tomto návrhu projektu vycházíme z přesvědčení, že vedle těchto akademicky módních "ekonomických alternativ" existují podstatně rozsáhlejší a ekonomicky i environmentálně významnější neformální sítě domácí produkce, sdílení a vzájemné pomoci. Z dřívějších výzkumů víme, že rozsah a význam těchto sítí je v postsocialistických zemích střední Evropy řádově vyšší než v západních zemích a kvalitativně odlišný od postkoloniálních států. Cílem projektu je hlubší poznání těchto neformálních sítí, a to především vlastností účastníků těchto sítí, jejich motivací a hodnot, prostorovosti sítí, environmentálních dopadů a vývojových trendů. Hlavními zdroji dat jsou rozhovory s účastníky a reprezentativní sociologický průzkum. Výsledky projektu poskytnou vedle poznání společnosti a ekonomiky také doporučení pro decizní sféru a performativně přispějí k chápání ekonomiky jako různorodé.

Publications

Total number of publications: 25


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info