Informace o projektu

Prostory tiché udržitelnosti: samozásobitelství a sdílení

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA19-10694S
Období řešení
1/2019 - 12/2021
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

V reakci na ekonomickou krizi a prohlubující se environmentální problémy začala být v ekonomické a společenskovědní literatuře věnována velká pozornost ekonomice sdílení a samozásobitelství. V tomto návrhu projektu vycházíme z přesvědčení, že vedle těchto akademicky módních "ekonomických alternativ" existují podstatně rozsáhlejší a ekonomicky i environmentálně významnější neformální sítě domácí produkce, sdílení a vzájemné pomoci. Z dřívějších výzkumů víme, že rozsah a význam těchto sítí je v postsocialistických zemích střední Evropy řádově vyšší než v západních zemích a kvalitativně odlišný od postkoloniálních států. Cílem projektu je hlubší poznání těchto neformálních sítí, a to především vlastností účastníků těchto sítí, jejich motivací a hodnot, prostorovosti sítí, environmentálních dopadů a vývojových trendů. Hlavními zdroji dat jsou rozhovory s účastníky a reprezentativní sociologický průzkum. Výsledky projektu poskytnou vedle poznání společnosti a ekonomiky také doporučení pro decizní sféru a performativně přispějí k chápání ekonomiky jako různorodé.

Publikace

Počet publikací: 21


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info