Project information

Úloha LGR5-pozitivních kmenových buněk v odontogenezi

Investor logo
Project Identification
GA19-01205S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v. v. i.

Náhradní zubní generace se u obratlovců vyvíjejí ze zubní lišty. Časování iniciace náhradní zubní lišty je druhově specifické a obecně vzniká dříve u jedinců s jednodušším tvarem zubů při srovnání s formováním komplexních zubů. Doba trvání a morfologie zubní lišty se mezidruhově liší v závislosti na tom kolik generací zubů je iniciováno během života jedince. V navrhovaném projektu budeme analyzovat lokalizaci epitelových progenitorových buněk během odontogeneze a dále signalizaci kontrolující formování zubní lišty. Dále budeme sledovat osud Lgr5-pozitivních buněk a jejich expresní profil. Očekáváme, že odhalení detailní regulace zachování progenitorových buněk v zubní liště může vést k odhalení procesů, které jsou podkladem druhově specifického potenciálu formování daného počtu generací zubů, jakož i patologických stavů u člověka, kde je tvorba náhradní dentice narušena.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info