Project information
Specifikace osteogenního potenciálu kaspáz v kontextu kraniofaciálního vývoje (Kaspazy v kraniofacialnim vyvoji)

Investor logo
Project Identification
GA19-14727S
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Animal Physiology and Genetics of thr ASCR, v. v. i.

Kraniofaciální vývoj zahrnuje intramembranózní osteogenezi, kdy osteoblasty diferencují přímo z mezenchymových buněk odvozených z neurální lišty. Kaspázy jsou známé jako molekuly účastnící se zánětu a buněčné smrti, recentní studie však poukazují na mnohem širší spektrum jejich funkcí. Nejaktuálnější data indikují přítomnost aktivních kaspáz v neapoptotických buňkách kraniofaciálních kostí in vivo. Dále bylo ukázáno, že farmakologická inhibice kaspázové aktivity v osteoblastových liniích odvozených z intramembranózní kosti vede ke snížení exprese osteokalcinu, klíčového markeru diferenciace a funkce osteoblastů. Předkládaný projekt má za cíl objasnit tento nový osteogenní potenciál kaspáz se zaměřením na analýzu mechanismu osteogenního účinku kaspáz v kostních buňkách za využití kombinace farmakologických/genetických přístupů a vysokokapactiních analýz proteomu a transkriptomu. Projekt patří do kategorie základního výzkumu s dalším potenciálem využití především v molekulárních strategiích reparace a regenerace kostí.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info