Project information
Genetická disrupce u mezidruhových hybridů kaprovitých ryb: její dopad na fitness-asociované znaky, metabolické náklady, imunitu a parazitární zátěž

Investor logo
Project Identification
GA19-10088S
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Genetická nekompatibilita u mezidruhových hybridů v důsledku škodlivých epistatických interakcí mezi divergentními rodičovskými alelami byla navržena pro vysvětlení genetických mechanizmů postzygotických izolačních bariér. Hybridizace je však poměrně častým fenoménem zaznamenaným u ryb. Obecně lze předpokládat heterózu tj. hybridní zdatnost v F1 generaci hybridů, zatímco F2 generace a generace zpětných hybridů by měly vykazovat redukované fitness v důsledku asymetrické genetické nekompatibility tzv. selhání hybridů. Je predikováno, že exprese mnoha genů, zejména těch spojených s imunitní odpovědí a energetickým metabolizmem, je narušena u hybridů a má negativní dopad na jejich vitalitu. S využitím multidisciplinárního přístupu bude navrhovaný projekt zaměřen na mezidruhovou hybridizaci u dvou systémů kaprovitých ryb s různou genetickou divergencí. Genetická nekompatibilita u hybridů bude studována na základě transkriptomové analýzy. Potenciální důsledky této nekompatibility na vitalitu ryb budou analyzovány ve vztahu k parazitární zátěži.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info