Project information
Frustrované a nefrustrované spinové systémy s měkkými spiny v relativistických Mottových izolantech

Investor logo
Project Identification
GA19-16937S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V posledním desetiletí vzbudily v oboru silně korelovaných elektronových systémů velký zájem relativistické Mottovy izolanty. V nich působící silná spin-orbitální interakce proplétá spinové a orbitalové stupně volnosti a vytváří z nich tak nové, jejichž komplexní struktura se odráží v interakcích a dává vzniknout novým druhům kvantového magnetismu. Významným příkladem jsou materiály s Kitaevovými interakcemi. Cílem projektu je mikroskopický popis systémů s ionty přechodových kovů v d4 valenční konfiguraci, jejíž multipletová struktura zahrnuje nemagnetický singletní základní stav a nízko ležící triplet. Magnetické momenty jsou neseny superpozicí těchto stavů a jsou v důsledku toho "měkké". Budeme se zabývat jak nefrustrovanými systémy měkkých spinů, zvláště jejich nezvyklými excitačními spektry obsahujícími fluktuace délky spinu (Higgsův mód), tak frustrovanými, u nichž lze očekávat exotické fáze. Značná pozornost bude věnována interpretaci neutronových a RIXS experimentů. Popis efektivními modely bude doplňován DFT+DMFT výpočty, které poslouží k modelování skutečných materiálů.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info