Project information

Možnosti zmírnění dopadů extrémních srážko-odtokových jevů v malých povodích s ohledem na požadavky trvale udržitelného zemědělského hospodaření a produkce ryb

Project Identification
QK1910282
Project Period
1/2019 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Agriculture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of South Bohemia České Budějovice
Research Institute of Amelioration and Protection of Soil Praha
Rybnikářství Pohořelice, a.s.

Předmětem je aplikovaný výzkum zaměřený na předpokládaný negativní vliv hydrologických extrémů a změn v transportu látek v systému půda-voda-vodní biota v souvislosti se zemědělským hospodařením a na možnosti jeho zmírnění. Projekt zahrnuje výzkum změn kvality vody a biodiverzity vodních organismů v souvislosti s procesy:

  • povodňových odtoků a dočasného sucha,
  • vodní eroze,
  • vyplavování živin a pesticidních látek půdním profilem.


Bude vypracován komplexní a optimální návrh opatření.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info