Project information

Škola jako mnohojazyčný prostor? Prozkoumávání lingvistické reality na českých městských školách (MultiSpace)

Investor logo
Project Identification
GA19-12624S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Vzhledem k aktuálnímu společenskému a politickému vývoji roste diverzita ve společnosti a mnohojazyčnost se stává realitou. Tento výboj má dopad i na vzdělávání: školy se stávají prostorem, kde se setkávají žáci s různým jazykovým repertoárem. Proto je hlavním cílem projektu je prozkoumat, jak je vnímán, konstituován, realizován a jak je žitý mnohojazyčný sociální prostor školy. Pro operacionalizaci mnohojazyčné reality je užito Lefebvrovy koncepce sociálního prostoru, koncepce jazykového režimu a jazykové identity (ve smyslu uživatelů jazyka). Tento projekt je založen na multimodálním metodologickém přístupu zahrnujícím zkoumání jazykové krajiny, jazykové identity pomocí jazykových portrétů a jazykových situací, ohniskové skupiny a rozhovory (s učiteli, řediteli a rodiči). Bude využito kvalitativních metod analýzy dat (kritická diskursivní analýza, kvalitativní obsahová analýza, kvalitativní analýza dokumentů). Výsledky přispějí k lepšímu porozumění mnohojazyčné reality na českých školách a budou prezentovány v odborných časopisech.