Project information

Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle vzájemné korespondence (1947-1959). Zpracování a vydání knižní monografie

Investor logo
Project Identification
GA19-06958S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Bohuslav Martinu Institute in Prague

Předmětem projektu je zpracování a vydání knižní monografie věnované vztahu skladatele Jana Nováka a jeho učitele Bohuslava Martinů v letech 1947-1959 především na základě jejich vzájemné korespondence, jejíž kritické vydání bude součástí monografie. Prameny k této práci jsou součástí nezpracované pozůstalosti Jana Nováka nově uložené v Českém muzeu hudby v Praze, jejíž odborný průzkum s ohledem na téma projektu bude společným týmem realizován z hlediska muzikologie vůbec poprvé. Klíčovým motivačním faktorem tohoto projektu je sté výročí narození skladatele Jana Nováka v roce 2021, ke kterému bude vydání publikace směřovat. Vzhledem k tomu, že osobnost Jana Nováka doposud postrádá vlastní knižní monografii života a díla a rovněž katalog díla, měla by tato publikace posloužit jako první reprezentativní odborný vstup do problematiky jeho hudebního myšlení a komplikované životní dráhy. Zároveň by se měla stát výchozím bodem pro pro další biografické bádání, protože vztah Jana Nováka k Bohuslavu Martinů byl zásadní pro jeho celoživotní uměleckou orientaci.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info