Project information

Tvorba předmětu informační gramotnosti v anglickém jazyce pro doktorandy LF (Předmět IG v AJ pro doktorandy LF)

Project Identification
MUNI/FR/1241/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Management of the University Campus at Bohunice

Cílem prvního projektu Knihovny univerzitního kampusu ve FR MU je vytvořit pro doktorandy anglických studijních programů LF předmět rozvíjející jejich informační gramotnost. Půjde o anglickou variantu předmětu DSVIz01 Získávání vědeckých informací a naplní požadavky Dlouhodobého záměru MŠMT a MU na internacionalizaci studia. Projekt je podán kvůli nedostatku financí a technologického zázemí knihovny a jeho výstupy (nový předmět, studijními materiál) budou zpřístupněny v IS MU a a na webu KUK.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info