Project information

Realizace výuky trsu předmětů psychologie v nově akreditovaném pojetí bc studia na FSpS MU (4017 a 4060, presenční i kombinované)

Project Identification
MUNI/FR/1558/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Navrhovaný projekt reflektuje schválené akreditační materiály pro výuku předmětů psychologických na FSpS v BC studiu. Na základě uvedeného materiálu se radikálně mění dříve atomizovaný předmět dle studijních oborů/programů do předmětu průřezového, tj. pro všechny studenty v BC ve studiu presenčním a kombinovaným, k čemuž je nutné připravit konkrétní manuál (tzv. „teaching pack“) pro studenty i vyučující s akcentem na samostatnou a projektovou práci.