Project information
Komplexní výzkum geografického prostředí planety Země

Project Identification
MUNI/A/1576/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt navazuje na problematiku řešenou v rámci specifického výzkumu v roce 2018, která byla zaměřena na studium vybraných environmentálních, společenských, ekonomických a politických změn v čase a prostoru a jejich vizualizaci a analýzu pomocí geoinformačních technologií. V návaznosti na hlavní výzkumné a výukové oblasti geografie je i v letošním roce projekt navrhován ve třech vzájemně propojených oblastech výzkumu, a to ve fyzické geografii (FG), sociální geografii (SG) a kartografii a geoinformatice (KG). Jednotlivé oblasti se vzájemně překrývají a dílčí témata projektu mají výrazný interdisciplinární charakter související s výzkumnými tématy pracovních skupin, ve kterých těsně spolupracují studenti doktorského studia s akademickými pracovníky ústavu.

Publications

Total number of publications: 46


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info