Project information

Podpora výzkumné činnosti studentů Mikrobiologie a molekulární biotechnologie 3

Projekt podpoří výzkumné práce studentů magisterského studijního programu Experimentální biologie, studijního směru Mikrobiologie a molekulární biotechnologie a studentů doktorského studijního programu Biologie v oboru Mikrobiologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Díky projektu bude možno částečně financovat náklady spojené s řešením závěrečných prací studentů, což bude mít pozitivní dopad na kvalitu závěrečných prací. A to zejména díky analýzám a spotřebnímu materiálu, který by nebylo možno bez podpory projektu provádět. Přidělené finanční prostředky mohou být použity také pro prezentaci získaných výsledků na konferencích a seminářích v ČR i v zahraničí. Díky projektu budou mít studenti možnost snadnějšího začlenění do vědeckých týmů řešících aktuální témata v oblasti mikrobiologie.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next