Project information
Virtuální tandem pro výuku (nejen) francouzštiny (Virtuální tandem)

Project Identification
MUNI/FR/1506/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Language Centre

Cílem projektu je vytvoření programu virtuální tandemové výuky francouzštiny odpovídající potřebám studentů FSS MU v rámci kurzů Francouzštiny pro sociální studia I a II ve spolupráci s belgickými studenty bohemistiky na Centre d’Études Tchèques na Université Libre de Bruxelles.
Výstupem projektu bude kromě samotné tandemové výuky, jež proběhne v obou semestrech roku 2019 v rámci kurzů francouzštiny, ucelený program a metodika tandemové výuky přenositelné do dalších kurzů CJV MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info