Project information

Demonstrační experimenty z mechaniky

Project Identification
MUNI/FR/1224/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Inovace sbírek demonstračních pokusů z mechaniky (F1030, F1040–1.semestr studia fyziky). Předměty jsou zásadní pro utváření fyzikálního myšlení a pochopení logické stavby fyziky. Nezastupitelnou součástí výuky jsou experimenty, zprostředkující zkušenost s popisovanými jevy. Současný stav sbírek nevyhovuje požadavkům výuky. Sbírky budou obnoveny rekonstrukcí stávajících a sestavením nových experimentů „na míru“ pro účely přednášky (soupis v rozpočtu), ne nákupem nákladných profesionálních celků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info