Project information

Zavedení metod potenciální nitrifikace a amonifikace mikroorganismů do praktické výuky a aplikované praxe

Project Identification
MUNI/FR/1122/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Testy inhibice enzymatických procesů půdních mikroorganismů patří k nejcitlivějším a nejrychleji dosažitelným metodám hodnocení ekotoxicity životního prostředí. Cílem projektu je optimalizace a inkorporace těchto metod do praktické výuky předmětů zabývajících se půdní ekotoxikologií, vytvoření podkladů pro laboratorní práci a analytické stanovení, a to jak pro potřeby studentů předmětu v optimalizované verzi, tak i pro rutinní použití zaměstnanců v laboratořích, vše v českém i anglickém jazyce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info