Project information
Šedé eminence v akci: neformální personální struktury na pozdně středověkých dvorech (GrEmiA)

Project Identification
GF19-29622L
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Austrian Academy of Sciences

Plánovaný mezinárodní projekt si klade za cíl prozkoumat malou skupinu osob, které působily na dvorech pozdně středověkých římských králů a císařů a získaly značný vliv na vládu svých pánů, jenž však primárně nevyplýval z jejich formální pozice v dvorské hierarchii a nebyl ani zakotven v úřadech, které tyto osoby držely v dvorské radě nebo kanceláři. Sledováním kariér Zikmunda Hulera, podkomořího krále Václava IV., Brunora della Scala, prominentního italského rádce císaře Zikmunda, Zikmunda Prüschenka, rádce Fridricha III., a Cypriána z Northeimu, dvorského kancléře Maxmiliána I., a jejich srovnáním s ústřední rolí Kašpara Šlika, kterou jako říšský kancléř a přední diplomat sehrál ve službách tří římských králů a císařů, se pokusíme vypracovat typologii „šedých eminencí“. Výstupem projektu bude kolektivní monografie o tomto fenoménu na evropských pozdně středověkých dvorech s akcentem na císařský dvůr ve 14.–16. století a monografické zpracování kariéry vlivného kancléře Kašpara Šlika jakožto případové studie.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info