Project information
Tvorba metodiky pro uplatnění teorie her při řešení vybraných klíčových rozhodovacích situací strategického řízení podniku na bázi formulace principu z hlediska metodologického, formálně matematického a simulačního (TPH)

Project Identification
MUNI/A/1182/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Navrhovaný projekt si klade za cíl zhodnotit současné poznatky z oblasti uplatnění teorie her ve strategickém řízení podniku s vytvořením metodiky pro řešení klíčových rozhodovacích situací s dlouhodobým dopadem na podnik a vysokou náročností rozhodování, které je vhodné podpořit využitím teorie her v podobě aplikovaného nástroje, a to v rámci průniku metodologického, formálně matematického a simulačního (softwarová podpora rozhodování) přístupu. Součást tvoří ověření vytvořené metodiky cestou praktické aplikace případovou studií.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info