Project information

ISCOBEMM 2019 (ISCOBEMM)

Project Identification
MUNI/B/1549/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Project Website
https://webcentrum.muni.cz/iscobemm

ISCOBEMM 2019 je 4. ročník mezinárodní vědecké konference pořádané Katedrou Podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty MU. Konference má mezinárodní charakter a umožňuje sdílet nejnovější poznatky v rozsáhlé oblasti podnikové ekonomiky a souvisejících oblastech, rozvíjet prostřednictvím systematické tvorby vědeckých pracovních a výzkumných kontaktů tento vědní obor. Konference mimo jiné také významně pomáhá mladým vědeckým pracovníkům v jejich budoucím odborném rozvoji.

Publications