Project information

Faktory ovlivňující rozhodování stakeholderů: Experimenty

Project Identification
MUNI/A/1148/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je s využitím experimentů posoudit vliv neekonomických faktorů na rozhodování stakeholderů, která mají dopad na výkonnost podniku. Hlavní částí projektu tvoří 2 field experimenty prováděné v českých podnicích a 1 laboratorní experiment, který je doplněn panelovou studií od podniků REIT (real estate investment trust). Laboratorní experiment se týká vlivu zpětné vazby na výkonnost a ochotu podstupovat riziko na úrovni jak jednotlivce, tak podniku. Field experimenty se zaměřují na faktory ovlivňující poctivost zákazníků a na vliv číselné kotvy v názvu produktu na částku, kterou je spotřebitel ochoten za produkt zaplatit. Projekt z části využívá existující data a zároveň předpokládá nový sběr dat. Do realizace jednotlivých studií a přípravy článků se zapojí tři doktorští a čtyři magisterští studenti. Projekt navazuje na tematicky blízké projekty specifického výzkumu z uplynulých let.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info